Contact - ATEX - Exhaust system, Fuel tanks, parts for trailer
EXHAUST SYSTEMS
PARTS FOR SEMI-TRAILERS AND DUMP TRUCKS
Atex Sp. z o.o.
Poland
ul. 3-go Maja 20c
55-200 Oława
woj. dolnośląskie
email: office@atexweb.pl


NIP: 912-176-90-00
REGON: 932965256

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydz. VI Gosp., KRS 0000182048, Kapitał Zakładowy Spółki: 2.674.000 PLN

Sales


Paweł Rusin
Sales Manager
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 238
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: pr@atexweb.pl
Krystian Potarzycki
Sales Specialist
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 232
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: kp@atexweb.pl
Przemysław Jędrzejowski
Sales Specialist
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 233
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: pj@atexweb.pl
Krzysztof Brzezicki
Designer/ Product Development
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 255
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: kb@atexweb.pl

Construction Department


Paweł Winnicki
Design Manager
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 261
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: pw@atexweb.pl
   
       

Quality Department


Artur Czarnowusy
Quality Manager
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext.. 249
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: ac@atexweb.pl
Jakub Kowalski
Quality controler
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 249
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: jk@atexweb.pl

Sourcing


Marcin Świerzko
Sourcing Manager
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 236
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: ms@atexweb.pl
Tomasz Reguła
Purchasing Specialist
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 248
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: tr@atexweb.pl

Finance and Accounting


Zofia Świerzko
Financial Manager
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 237
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: zs@atexweb.pl
Marta Jaroszuk
Accountant
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 246
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: mj@atexweb.pl
Justyna Różalska
HR Specialist
Tel. +48 (0) 71 313 43 47 ext. 246
Fax +48 (0) 71 313 57 09
e-mail: jr@atexweb.pl